Satin Mini Dress In Yellow

$90.00

Select Size (UK)
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 22
Colour: Yellow
 • Satin Mini Dress in Black by Bergamo
 • Satin Mini Dress in Pink by Bergamo
 • Satin Mini Dress in Yellow by Bergamo
Perfect for: